Αθήνα
23-24 Φεβρουαρίου 2009 

Κεντρική Σελίδα
Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διοργάνωση-Επικοινωνία
Διαμονή

Εργασίες του Συνεδρίου

Χρονοδιάγραμμα

  • Υποβολή Εργασιών: 10 Δεκεμβρίου 2008
  • Έγκριση Εργασιών: 9 Ιανουαρίου 2009
  • Τελική Μορφή Εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2009
  • Εγγραφή συνέδρων: 3 Φεβρουαρίου 2009
  • Ανακοίνωση Προγράμματος: 9 Φεβρουαρίου 2009
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 23–24 Φεβρουαρίου 2009

Προτεινόμενη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Το μέγιστο μέγεθος κάθε υποβαλλόμενης εργασίας είναι 6 σελίδες.

 


© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2008