Αθήνα
23-24 Φεβρουαρίου 2009 

Κεντρική Σελίδα
Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διοργάνωση-Επικοινωνία
Διαμονή

Εργασίες του Συνεδρίου

Πρόγραμμα

  • Κεντρικές ομιλίες γενικότερου ενδιαφέροντος από διακεκριμένους ομιλητές
  • Ειδικές συνεδρίες για προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις
  • Έκθεση ρομποτικών συστημάτων από εργασίες και κατασκευές φοιτητών, μεταπτυχιακών, ερευνητών και εταιρειών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

 


© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2008