Αθήνα
23-24 Φεβρουαρίου 2009 

Κεντρική Σελίδα
Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διοργάνωση-Επικοινωνία
Διαμονή

Εργασίες του Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή

  • Σιούνας Μάρκος (Δ.Ε. ΤΕΕ)
  • Φούρκας Ιωάννης (Δ.Ε. ΤΕΕ)
  • Τσιάφης Ιωάννης (Γεν. Γραμ. Αντιπρ. ΤΕΕ)
  • Ασπράγκαθος Νικόλαος (ΕΕΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών)
  • Σαφάκας Αθανάσιος (ΕΕΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών)
  • Κυριακόπουλος Κώστας (Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο)
  • Κουστουμπάρδης Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πατρών)
  • Μουλιανίτης Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  • Τσουρβελούδης Νικόλαος (Πολυτεχνείο Κρήτης)
  • Πιπερίδης Σάββας (Πολυτεχνείο Κρήτης)

 

 

 

 

 

Διοργανώνεται από το:
Με τη βοήθεια των:

© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2008