Αθήνα
23-24 Φεβρουαρίου 2009 


Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διοργάνωση-Επικοινωνία
Διαμονή

Εργασίες του Συνεδρίου

Το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2009. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου ήταν το Ξενοδοχείο Esperia Palace Hotel.

Σκοπός του συνεδρίου είναι:

  • Η ανάδειξη του έργου των Ελλήνων ερευνητών στη Ρομποτική
  • Η δημιουργία βήματος για την παρουσίαση των νέων ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων
  • Η ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων
  • Η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στην ρομποτική τεχνολογία και τις εφαρμογές για την ενημέρωση των μηχανικών
  • Η ενημέρωση και διάχυση της ρομποτικής τεχνολογίας

© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2008