Κεντρική Σελίδα
Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διαμονή
Διοργάνωση-Επικοινωνία

 


Εργασίες του Συνεδρίου

Αρχείο

02/2009: 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής

 

Χρονοδιάγραμμα

  • Υποβολή Εργασιών: 30 Ιουλίου 2010
  • Δήλωση Συμμετοχών στην Έκθεση: 30 Ιουλίου 2010
  • Έγκριση Εργασιών: 30 Σεπτεμβρίου 2010
  • Τελική Μορφή Εργασιών: 15 Νεμβρίου 2010
  • Εγγραφή συνέδρων: 15 Νοεμβρίου 2010
  • Ανακοίνωση Προγράμματος: 22 Νοεμβρίου 2010
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 09-10 Δεκεμβρίου 2010

Προτεινόμενη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Το μέγιστο μέγεθος κάθε υποβαλλόμενης εργασίας είναι 6 σελίδες. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο Πάτρα.

 


© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2010