Κεντρική Σελίδα
Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διαμονή
Διοργάνωση-Επικοινωνία

 


Εργασίες του Συνεδρίου

Αρχείο

02/2009: 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής

 

Πρόγραμμα

  • Κεντρικές ομιλίες γενικότερου ενδιαφέροντος από διακεκριμένους ομιλητές
  • Ειδικές συνεδρίες για προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις
  • Έκθεση ρομποτικών συστημάτων από εργασίες και κατασκευές φοιτητών, μεταπτυχιακών, ερευνητών και εταιρειών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου


© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2010