Κεντρική Σελίδα
Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διαμονή
Διοργάνωση-Επικοινωνία

 


Εργασίες του Συνεδρίου

Αρχείο

02/2009: 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής

 

Επιστημονική Επιτροπή

 • Ασπράγκαθος Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Βλάσσης Νικόλαος (Πολυτεχνείο Κρήτης)
 • Γαστεράτος Αντώνιος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Γρουμπός Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Δουλγέρη Ζωή (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • Εµίρης Δηµήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Κουμπουλής Φώτης (ΤΕΙ Χαλκίδας)
 • Κυριακόπουλος Κώστας (Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο)
 • Παπαδόπουλος Ευάγγελος (Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο)
 • Πετρίδης Βασίλειος (Αριστοτέλ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • Τζαφέστας Σπυρίδων (Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο)
 • Τζές Αντώνης (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Τσακίρης Δημήτριος (Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ)
 • Τσουρβελούδης Νικόλαος (Πολυτεχνείο Κρήτης)

 

 


© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2010