Κεντρική Σελίδα
Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διαμονή
Διοργάνωση-Επικοινωνία

 


Εργασίες του Συνεδρίου

Αρχείο

02/2009: 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής

 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

psr10@tee.gr , intrel@central.tee.gr

τηλ.: 210-3291351,2,4 και 210-3201618, 210-3291362
fax.: 210-3291353

 


© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2010