Οργανωτική Επιτροπή
Θεματολογία Συνεδρίου
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόγραμμα
Χρονοδιάγραμμα
Διαμονή
Διοργάνωση-Επικοινωνία

 


Εργασίες του Συνεδρίου

Αρχείο

02/2009: 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής

 

Το 2° Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής διοργανώθηκε από το τμήμα Διεθνών Σχέσεων, της διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2010, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο της Πάτρας.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν:

  • Η ανάδειξη του έργου των Ελλήνων ερευνητών στη Ρομποτική
  • Η δημιουργία βήματος για την παρουσίαση των νέων ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων και φοιτητών
  • Η ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων
  • Η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στην ρομποτική τεχνολογία και τις εφαρμογές για την ενημέρωση των μηχανικών
  • Η ενημέρωση και διάχυση της ρομποτικής τεχνολογίας

© & Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2010